Service og vedlikehold

Vi har høy kompetanse og mer enn 35 års erfaring med service og vedlikehold av kompressorer.

Forebyggende service og vedlikehold lønner seg, – for å unngå unødvendig driftsstans!

Hos oss i O.K. kompressorservice kan du få gode og trygge service avtaler, hvor vi kommer til samme tidspunkt hvert år slik at dere som kunder ikke trenger å tenke på disse intervallene.

Vi har et stort delelager på div reservedeler, og vi fikser ellers det som trengs.

Lover og bestemmelser i forbindelse med trykklufts utstyr:

TRYKK PÅ BILDE FOR Å LASTE NED KATALOG!

  • Kompressorer må ha jevnlig tilsyn og service, og pusteluft fra disse skal gå gjennom et filter som tar bort eventuelle forurensninger av olje, nitrøse gasser og kullos. De to siste kan dannes i enkelte kompressorer. Man bør sikre seg at filtre skiftes regelmessig ved å utarbeide skriftlige rutiner for dette. Følg leverandørens anvisninger. Det vises også til Forskrift om kontroll.
  • CE merking ble gjeldende fra 29 des 2009. Et av de grunnleggende formålene med CE-merking er fri bevegelse av mas­kiner innen EU/EØS-området. I de tilfellene hvor produsenten eller dennes representant har utstedt en samsvarserklæring som opplyser at relevante har­moniserte standarder er fulgt, og maskinen er CE-merket, foreligger det en presumpsjon for at maskinen oppfyller de grunnleggende helse- og sikkerhets­kravene i maskindirektivet, samt andre relevante direktiv (forskrifter og lover i nasjonalt regelverk).
  • Forpliktelser for leverandører, virksomheter, og private mfl. som monterer maskiner. Bestemmelsen regulerer de tilfellene hvor en maskin gjennomgår så betydelige ombygginger at den som er ansvarlig for ombyggingen blir å anse som produ­sent av en ny maskin. For eksempel vil dette gjelde om en maskin endres slik at den utfører andre operasjoner enn hva den opprinnelig er konstruert for eller at den blir raskere eller ombygges med nye eller andre funksjoner. I slike situasjoner må det vurderes om kreftene på maskinen krever nye beregninger, forsterkninger m.m.
  • Bestemmelsen gjelder også når flere maskiner settes sammen til en ny mas­kin. I de tilfellene hvor produsenten ikke har oppfylt kravene i § 10, må den som setter sammen maskinen etter denne bestemmelsen oppfylle kravene til samsvarsvurdering før maskinen tas i bruk.

Vi har høy kompetanse og mer enn 35 års erfaring med service og vedlikehold av kompressorer.

Forebyggende service og vedlikehold lønner seg, – for å unngå unødvendig driftsstans!

Hos oss i O.K. kompressorservice kan du få gode og trygge service avtaler, hvor vi kommer til samme tidspunkt hvert år slik at dere som kunder ikke trenger å tenke på disse intervallene.

Vi har et stort delelager på div reservedeler, og vi fikser ellers det som trengs.

Lover og bestemmelser i forbindelse med trykklufts utstyr:

  • Kompressorer må ha jevnlig tilsyn og service, og pusteluft fra disse skal gå gjennom et filter som tar bort eventuelle forurensninger av olje, nitrøse gasser og kullos. De to siste kan dannes i enkelte kompressorer. Man bør sikre seg at filtre skiftes regelmessig ved å utarbeide skriftlige rutiner for dette. Følg leverandørens anvisninger. Det vises også til Forskrift om kontroll.
  • CE merking ble gjeldende fra 29 des 2009. Et av de grunnleggende formålene med CE-merking er fri bevegelse av mas­kiner innen EU/EØS-området. I de tilfellene hvor produsenten eller dennes representant har utstedt en samsvarserklæring som opplyser at relevante har­moniserte standarder er fulgt, og maskinen er CE-merket, foreligger det en presumpsjon for at maskinen oppfyller de grunnleggende helse- og sikkerhets­kravene i maskindirektivet, samt andre relevante direktiv (forskrifter og lover i nasjonalt regelverk).
  • Forpliktelser for leverandører, virksomheter, og private mfl. som monterer maskiner. Bestemmelsen regulerer de tilfellene hvor en maskin gjennomgår så betydelige ombygginger at den som er ansvarlig for ombyggingen blir å anse som produ­sent av en ny maskin. For eksempel vil dette gjelde om en maskin endres slik at den utfører andre operasjoner enn hva den opprinnelig er konstruert for eller at den blir raskere eller ombygges med nye eller andre funksjoner. I slike situasjoner må det vurderes om kreftene på maskinen krever nye beregninger, forsterkninger m.m.
  • Bestemmelsen gjelder også når flere maskiner settes sammen til en ny mas­kin. I de tilfellene hvor produsenten ikke har oppfylt kravene i § 10, må den som setter sammen maskinen etter denne bestemmelsen oppfylle kravene til samsvarsvurdering før maskinen tas i bruk.

TRYKK PÅ BILDE FOR Å LASTE NED KATALOG!

Vi utfører service på alle våre merkevarer

Handlekurv
Privat eller Bedrift
×
Bedrift
Privat
NKr